Niels Monrad-Hansen

Prosjektleder CM Niels Monrad-Hansen

Prosjektleder CM

E-post: Niels.monrad-hansen@cm.no
Mobil: +47 901 90 652

Kompetanse og erfaring

Niels er utdannet Siv.Ing.  og har vært ansatt i CM siden 1985.

Niels har lang erfaring fra ledelse av mange ulike typer byggeprosjekter – alt fra tidligfase, prosjekteringsfase, gjennomføring og frem til ferdigstillelse. Prosjektene har vært allsidige både innenfor nybygg og rehabilitering og innenfor bolig, næring- og helseeiendommer. 

Niels er kreativ og flink til å se muligheter og gode og rasjonelle løsninger. Han har et godt blikk for helheten og en meget allsidig erfaring, som kommer til syne i både idèfase, prosjekteringsarbeid og i gjennomføring av prosjektene. Niels har allsidig erfaring og er dyktig til å sammensette de riktige team for å løse kompliserte oppgaver.