Førstehjemsboliger Ulsholtveien 31, Furuset, Oslo

Prosjektet har vunnet flere priser, bl.a. Arkitekturprisen 2017.

Prosjektet omfattes 35 utleieboliger til førstegangsetablerere – 26 av disse ligger i 2 nybygg oppført i massivtre, og de øvrige 9 boligene er innplassert i det tidligere Furuhuset som er totalrenovert.  Leilighetene er en blanding av 1,2 og 3 roms.  I Furuhuset er det også felleslokaler for ulike aktiviteter.  Totalt 3.200m² BRA.