Construction Management AS

Construction Management AS ble etablert av Erik Grorud i 1984 og holder til i egne lokaler sentralt på Stabekk. Construction Management AS er morselskapet, og CM Prosjekt AS er det operative datterselskapet.  Årsomsetningen ligger på mellom 100 og 150 millioner kroner.

Vi håndterer komplett prosjektadministrasjon gjennom prosjektutvikling i tidlig fase, teknisk og økonomisk prosjektstyring, prosjekteringsledelse og entrepriseadministrasjon. Vi har en bredspektret portefølje av byggeprosjekter innen boligkomplekser, sykehjem, hotell og andre næringslokaler. CM Prosjekt AS opptrer som byggherrens «midlertidige bygningsavdeling», og har kompetanse til å lede store og små prosjekter. Vi påtar oss gjerne komplekse nybygg og krevende rehabiliteringsprosjekter