PERSONVERNERKLÆRING

Sist oppdatert: 25.03.2022

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Construction Management AS samler inn og bruker personopplysninger om deg.

Construction Management AS (CM) lenker til nettsider som er eid og driftet av andre virksomheter. Vi har ikke innsyn i og behandler ikke personopplysninger som legges inn på disse nettstedene, med mindre annet er spesifisert i denne erklæringen. Construction
Management AS har heller ikke ansvar for verken innhold eller behandling av personopplysninger på andre nettsider. Se egne personvernerklæringer. Dennepersonvernerklæring gjelder alene for vår virksomhet og vårt innhold under domene cm.no

Kontaktinformasjon
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på post@cm.no, eller sende brev til Construction Management AS,Gamle Drammensvei 48 B, 1369 Stabekk

1) Behandlingsansvarlig
Construction Management AS er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine.

2) Formålet med behandlingen
Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som tilbys. Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:

● Gi deg informasjon som du ber om.
● For statistikkinnhenting, -aggregering og administrasjon av nettsidene og tjenestene. Informasjon innhentes for at Construction Management AS skal få ytterligere informasjon om brukerne, blant annet for å finne ut hvordan brukerne kommer til Construction Management AS hjemmesider, og for å spore generelle bruksmønstre til brukerne på våre websider. Denne informasjonen bruker vi til å administrere og forbedre nettsidene.

3) Hvilke opplysninger behandles?
Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikke personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre
opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.

Personlig identifiserbar informasjon
Vi samler inn og behandler følgende opplysninger:

  • Hvis du retter en henvendelse til Construction Management AS via nettsidene, for eksempel sender oss en e-post, vil relevante opplysninger kunne bli lagret, for eksempel navn og e-postadresse.
  • Når du besøker Construction Management ASs nettsider registreres din IP-adresse. Construction Management AS knytter ikke denne opplysningen direkte til deg sombruker. Opplysningene bruker vi til å administrere og vedlikeholde sidene våre. Eksempler på hva statistikken gir svar på er: hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, søkeord, hvilke nettsider brukerne kommer fra og hvilke nettleser som benyttes. Det gjør det mulig for oss å utarbeide stadig bedre og merbrukervennlige tilbud. Se mer om webanalyse og cookies nedenfor.

Webanalyse og cookies
Construction Management AS samler inn og behandler også avidentifiserte opplysninger om besøkende på cm.no. Vi bruker vanlige Internett-teknologier, blant annet Google Analyticsfor å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig
funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonenhentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem,nettleserprogramvare (for eksempel ”Microsoft Internet Explorer”), skjermoppløsning og avsendernettside.

“Cookies” er små informasjonskapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huskehandlingene eller preferansene dine over tid. cm.no bruker følgende cookies(informasjonskapsler):

  • Statistikk og informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider. Viaggregerer informasjon og lager rapporter som hjelper oss med å forbedre opplevelsen. Verktøyene bruker førsteparts informasjonskapsler bare for å samle inn data. Disse cookiene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.
  • Hvis vi gjennomfører brukerundersøkelser lagrer vi også cookies som forteller oss om du har takket nei til å svare eller allerede har svart, fordi du skal slippe å bli spurt om å delta hver gang du er innom nettsidene våre.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du  må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

Hvis du ikke ønsker at Construction Management AS skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på Google Analytics eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin. Les mer om reservasjon mot Google Analytics-registrering.

4) Personopplysninger om mindreårige
Construction Management AS innhenter opplysninger om alder, men behandler ikke opplysninger om barn under 15 år til annet enn kursregistrering/håndtering

5) Det rettslige grunnlaget for behandlingen
Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7, både fordi behandling av  personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre bestillinger (personopplysningsloven §8 a)) og personverndirektiver artikkel 7 b)) og for å oppfylle formålet bak Construction Management AS (personopplysningsloven § 8 f) og personverndirektivet artikkel 7 f). Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger

6) Tilgang til informasjonen
For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer i Construction Management AS som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontroll mekanismer.

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger ellerpersonlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til Construction Management AS, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det. Construction Management AS har kontraktfestet at våre leverandører eller partnere ikke kan bruke eller oppgi dine personopplysninger til andre formål uten tillatelse. Disse har også signert taushetserklæring

7) Direkte markedsføring
Construction Management AS, sender ikke nyhetsbrev eller foretar annen direkte markedsføring. Vi tillater ikke en tredjepart å bruke dine personopplysninger for markedsførings- eller kommunikasjonsformål.

8) Databehandlere og overføring av opplysninger

Construction Management AS har inngått avtale med følgende databehandlere:

  • DigiPoint Solution AS (for drift av nettsider)

Construction Management ASs nettsider er p.t. plassert på servere i UK, og vår databehandler har forbeholdt seg retten til å overføre opplysninger til servere eller underleverandører i andre land.

Dersom opplysninger overføres innenfor EU/EØS-området, vil vi sørge for at EU-direktivet om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om databeskyttelse følges. Hvis vi formidler personopplysninger til en tredjepart som befinner seg utenfor EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med EU-direktivet om personopplysninger. Dersom informasjon overføres til USA, vil vi
fortrinnsvis benytte Safe Harbour-sertifiserte virksomheter.

9. Hvordan sikrer vi opplysningene?
Construction Management AS har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern.

Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger»(for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger.

Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

10. Dine rettigheter
Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Construction Management AS har gitt informasjonen i denne erklæringen.

Hvis Construction Management AS behandler personopplysninger om deg, har du rett tilinnsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Construction Management AS rette opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer.

Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker åbenytte tjenesten.

Alle personopplysninger vil bli slettet senest etter ett år. Hvis du ønsker å se hva som erlagret om deg klikker du på fanen “GDPR-Be om personlig data”

11) Samtykke
Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

12. Endringer i erklæringen
Construction Management AS forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldende fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Construction Management AS. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved  å se “Sist oppdatert” øverst i erklæringen.