Kongensgt, Oslo

Her kommer mer info om vårt prosjekt i Kongensgt