Caspersensvei 81-Sørlandet Helsepark

Sørlandet Helsepark er er under utvikling i Caspersens Vei 81 i Risør.

Terapitilbud og flotte treningsfasiliteter med moderne garderobeanlegg er allerede i drift.  Målet er at Sørlandet Helsepark skal ha et bredt trenings- og rehabiliteringstilbud med flere private helseaktører og vil være et tilbud til innbyggere i hele regionen. Det planlegges et terapibasseng med 34 grader.  Det er god parkeringsdekning og offentlig kommunikasjon rett utenfor.