Vi tilbyr

På vegne av byggherren administrerer vi alle prosjektfaser fra idé til ferdigstillelse og oppfølging i reklamasjonsårene.

CM Prosjekt gjennomfører prosjektledelse, prosjekteringsledelse, entrepriseadministrasjon, byggeplassledelse, inkludert kvalitetssikring, full økonomi- og kostnadsstyring.

Vår visjon

Skape gode byggverk som gir merverdi for eier og bruker, og meningsfylt arbeid for våre ansatte.

Vår strategi

  • Være profesjonell aktør for byggherren
  • Sette sammen gode team
  • Drive aktiv kvalitetssikring i alle faser
  • Utvikle og bruke vår interne kompetanse